Renoveringar

Under 2017 sker de stora renoveringarna Götaprojektet och Källarförrådsprojektet. Projekten beräknas vara avslutade i vecka 52.

Källarförråd kring trappa A hittas här: Ritning.
Källarförråd kring trappa B och C hittas här: Ritning.

En tidplan går att ladda ner här: Tidplan.
Notera att detta är en uppskattning och förändringar kommer att ske.

Ritning av vindslägenheter: Vind

Renoveringar