Utförda renoveringar m.m. 

  • 2010: Renovering av badrum, nytt porslin och nya ytskikt med kakel och klinker, byte av tappvattenledningar, byte/relining av avloppsstammar till badrum, relining av köksavloppsstammarna. Byte av el i hela fastigheten, elstigar, elmätare, jordfelsbrytare, armaturer, brandlarm.
  • 2011: Barnvagnsrum i källaren, nytt postrum med fastighetsboxar i källaren, nya säkerhetsdörrar i de flesta lgh, nya manglar och torktumlare i tvättstugor,  fyra kontorslokaler ombyggda till bostadsrätter samt uppfört inhägnad låsbar cykelförvaringsplats utomhus.
  • 2012: Renovering av ventilationssystemet, renovering av värmesystemet, byte av tätskiktet över garaget samt övrig garage- och markrenovering.
  • 2013: Gruppavtal avseende bredband och telefoni med Bredbandsbolaget. Ny garageport och nya garagedörrar. Nytt låspassagesystem till garaget. Inrett nytt styrelserum.
  • 2014: Nya ståldörrar till elcentralerna.  Fyra nya tvättmaskiner. Byggt ny miljöstation 2014/2015
  • 2015: Nya altandörrar till marklägenheterna mot gården.
  • 2016: Nytt digitalt tvättboknings system, ”Boka Tvättid” via app.
  • 2017: Avloppsstammarna har underhållsspolats. Frekvensomvandlarna och tryckregulatorerna i ventilationsfläktarna på taket, utbytta. Ombyggnad och målning av källarplanet till nya gallerförråd. Uppfört en passage mellan källargången och garaget. Ny belysning i källaren. Två cykelförvaringsutrymmen i garaget.
  • 2017/2018 inom det s.k. ”Götaprojektet”: Underlaget mellan balkongerna på fastighetens gavlar utbytt och försedd med ny mosaik. Ny underlagspapp, läkt och takpannor. Fastighetens tegelfasad omfogad. Järnkonstruktionen till samtliga balkonger höjd, blästrad och ommålad. Ny kopparbeläggning på takkupolen mot Tessins väg. Hängrännor och stuprör har försetts med el-slingor för att motverka isbildning. Gamla förrådsutrymmen på vinden (plan 8) rivs ut och ersätts av sex nybyggda lägenheter, en lägenhet vardera i A och C trappan, samt fyra i B-trappan.
  • 2018: Ett antal dörrar mellan källargång och trapphus har försetts med ”tagg” läsare/öppnare. En ny tvättmaskin har installerats i C-trappans tvättstuga. Från december ansvarar Bredbandsbolaget/Telenor för leverans av bredband 250/250, IP-telefoni, samt 18 digitala TV-kanaler (varav flertalet med HD-upplösning).

Renoveringar